1
Những người sinh năm Bính Tý năm nay bước vào tuổi 23, các cụ sinh từ hoa giáp trước năm nay đã 83 tuổi.
Nếu văn xương lạc hãm thì tài hoa khó được bộc lộ.

Comments

Who Upvoted this Story