1
Anh ấy không phải là kiểu người quá tài năng nhưng là kiểu người làm việc cực kì chăm chỉ.
Đại Hạn 10 năm (Từ 33 đến 42 tuổi) tài lộc hưng vượng, tình cảm tốt đẹp.

Comments

Who Upvoted this Story