1
Diêm Vương (xấu): người xa mang tin buồn. Phá thai ở bệnh viện phụ sản Hà Nội, Hùng Vương & Từ Dũ có an toàn không?
Sao này còn chủ về buồn rầu, kiện tụng, tai ương, bệnh tật, tang sự.

Comments

Who Upvoted this Story